Volver ao Concello

Identificación da sede

Unha Sede Electrónica é aquela dirección electrónica dispoñible a través de redes de telecomunicacións cuxa titularidade, xestión e administración corresponde a unha Administración Pública, órgano ou entidade administrativa no exercicio das súas competencias.

A Sede Electrónica do Concello de O Páramo está dispoñible a través da dirección electrónica:

· http://sede.concellodeparamo.es

A titularidade da Sede Electrónica corresponde ao Concello de O Páramo.

A xestión da Sede Electrónica corresponde ao Concello de O Páramo.

Para a súa identificación por medios electrónicos, a Sede utiliza un Certificado APE de Sede Electrónica.


Concello de O Páramo
Calle Torre 1. 27363 O Páramo (Lugo)
Teléfono: 982539156 | Fax: 982539156
Correo electrónico: